Ple ordinari Juliol 2016 (11/07/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ

0

ORDRE DEL DIA

ACTA DE LA SESSIÓ

039/2016 Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior

Propostes equip de govern (CiU):

040/2016 Proposta aprovació inicial de la modificació puntual del POUM 2a Fase
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

041/2016 Adhesió, si s'escau, a l'acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017)
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

042/2016 Aprovació, si s'escau del conveni subscrit amb Junta de Compensació del sector de Can Serra
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

043/2016 Proposta aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic supramunicipal per a la construcció d'una passarel·la sobre el riu Ter
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

044/2016 Adhesió, si s'escau, als àmbits de treball del calendari bianual i al Pla de Treball 2016-2017 de la Mancomunitat de la Vall de Llémena i delegació de competències en els àmbits adherits
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

045/2016 Determinació de festes locals per a l'any 2017
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

046/2016 Aprovació modificació de crèdit 3/2016 del pressupost municipal
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

047/2016 Proposta d'aprovació de criteris per atorgament de subvencions a entitats del municipi
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

052/2016 Informacions d'alcaldia

Propostes presentades per ERC

048/2016 Moció per a l'aprovació de l'objectiu que els salaris dels empleats municipals siguin d'un mínim de 1.000 euros al mes
Votacions: CiU: abstenció | ERC: a favor | CUP: a favor

049/2016 Moció per la modificació de criteris per a futures licitacions
Votacions: CiU: en contra | ERC: a favor | CUP: en contra

050/2016 Moció en relació a la fotografia dels alcaldes de l'época franquista exposades a la sala de Plens
Votacions: CiU: abstenció | ERC: a favor | CUP: en contra

051/2016 Moció per a la instal·lació d'un ascensor a les oficines municipals
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes:

053/2016 Proposicions urgents

054/2016 Precs i preguntes

  • Gravació de la retransmissió del Ple a Ràdio Sant Gregori (MP3)