Responsable de premsa

El responsable de comunicació de l'ajuntament de Sant Gregori és

Quim Roca Ventura

  Horari d'atenció: Divendres  de 9:00 a 15:00h. (prèvia concertació) o
  correu electrònic: alcaldia@santgregori.cat o trucant al 972428300.
  Correu electrònic alcalde: jroca@santgregori.cat