Ple ordinari Novembre 2016 (14/11/2016)

ACTA DE LA SESSIÓ

0

ORDRE DEL DIA

ACTA DE LA SESSIÓ 12/09/2016
ACTA DE LA SESSIÓ 24/10/2016

071/2016 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de les actes de les sessions anteriors.

Propostes equip de govern (CiU):

072/2016 Proposta aprovació inicial modificació de crèdit número 5
Votacions: CiU: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

073/2016 Aprovació, si s'escau, contracte de prèstec a concedir a Serveis Municipals de Sant Gregori S.A.
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

074/2016 Aprovació, si s'escau, contracte de conveni a subscriure amb ADF muntanyes del Llémena per prestació de serveis per part d'aquesta entitat.
Votacions: CiU: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor

075/2016 Proposta nomenament Jutge de Pau de Sant Gregori i el seu substitut per els propers quatre anys.
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

076/2016 Acord en relació a amortització anticipada de crèdits
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

077/2016 Aprovació inicial, si s'escau, codi étic i de bon govern de l'ajuntament de Sant Gregori 
Votacions: CiU: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

080/2016 Informacions d'Alcaldia


Propostes presentades per ERC

078/2016 Moció per reubicació de parades de bus en el nucli urbà de Sant Gregori
Votacions: CiU: en contra | ERC: a favor | CUP: abstenció

Propostes presentades per CUP

079/2016 Moció per instal·lació de punts verds fixes a Sant Gregori
Votacions: CiU: en contra | ERC: abstenció | CUP: a favor


Altres propostes:

081/2016 Proposicions urgents

082/2016 Precs i preguntes