Ple ordinari Novembre 2020 (16-11-2020)

ORDRE DEL DIA

0

Propostes equip de govern (Junts per Sant Gregori)

075/20.- Aprovació, si s'escau, acta esborrany de la sessió anterior. 

076/20.- Aprovació, si s'escau, pressupost municipal 2021.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció

077/20.- Aprovació, si s'escau, bases i convocatòria del procés de pressupostos participatius.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

078/20.- Aprovació, si s'escau, modificació de crèdit núm.8. 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: abstenció

079/20.- Aprovació pròrroga sol·licitud ajudes covid per a famílies, empreses i entitats.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

080/20.- Aprovació pròrroga sol·licitud subvencions ordinàries entitats anualitat 2020.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

081/20.- Aprovació, si s'escau, conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès per al projecte porta a porta.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

082/20.- Aprovació bases i convocatòria d'ajudes directes a restauracions, bars,i estètiques i establiments afectats per les mesures restrictives del covid19. 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

083/20.- Ratificació acord aprovació conveni en matèria denúncia i sanció per infraccions de trànsit del Servei Català de Trànsit.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

084/20.- Donar compte del compliment de les obligacions de la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 3r trimestre 2020.

085/20.- Informacions de l'Alcaldia.

086/20.- Proposicions urgents.

087/20.- Precs i preguntes.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)